enfa

آرشیو برچسب: مينيارد کينز

بررسی میزان تهدید مدرنیزاسیون غربی بر امنیت و سلامت ساکنان جهان و تاثیر الگوها و آموزه های علم بازاریابی در بر هم زدن موازنه و نظام عرضه و تقاضا در بازار

علم بازاریابی بلوف و ادعایی است مبتنی بر پنداشت های مغلوط و قلب حقیقت که با القاء و جعل واقعیت از توهمات و توقعات به حق ، نامحقق مانده توده ، سود می برد و برای تداوم این رویه زالویی همواره ترفندهایی جدید درغالب روش های کسب سود بیشتروجلب مشتری ارائه می نماید.کارایی و اثربخشی این ترفندها رابطه مستقیمی با ساختار اجتماعی و بافتار ذهنی افراد در جامعه دارد.هر چقدرخودآگاهی فرد در خصوص نیازها ، ضرورت ها و مطلوبش در زندگی و دسترسی به اطلاعات و شناختش از بازار بیشتر باشد کارایی ترفند اغواگران کمتر است .

ادامه مطلب »
bigtheme