enfa

آرشیو برچسب: ضد بازاریابی

صندوق بین المللی پول

(( از آنجاییکه برای کلیه مخارج جاری و سرمایه گذاری های دولتی سقف معینی تعیین گردیده است ، لذا دولت دیگر دارای این حق نیست تا از منابع درامدی خود برای ساختارهای زیربنایی ، جاده سازی و بیمارستان استفاده کند .از این پس تنها طلبکاران هستند که نه تنها در مورد کلیه پروژه های بزرگ سرمایه گذاری دولتی بلکه حتی ...

ادامه مطلب »

تیم سازی

یکی از روش های مورداستفاده بازاریاب ها تیم سازی است.تیم سازی برای اقناع چه کسی؟آیا تیم سازی به منظور تامین امنیت شغلی و افزایش رفاه و دسترسی به مواهب و امکانات زندگی اعضا و خدمات گیرندگان تیم صورت می گیرد؟یا روشی برای استعمار قوای جمعی در مسیر تحقق امیال فردی است؟ عضو موثر در تیم دارای چه ویژگی هایی است؟ ...

ادامه مطلب »

مناظره مارکتینگ و انتی مارکتینگ درکنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

مناظره مارکتینگ و انتی مارکتینگ در روز برگزاری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت با حضور آقایان دکتر هادی کریمی بعنوان داور و دکتر بهمن مقیمی استاد بازاریابی و عضو هیات علمی دانشگاه جورجیا گرجستان و اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ در حضور مخاطبان اصحاب رسانه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب »
bigtheme