enfa

آرشیو نویسنده: اسرافیل شیرازی

دوران وارونگی اقتصاد

دوران وارونگی

اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جمع اساتید و پژوهشگران اندیشکده ضدبازاریابی ما شاهد دوره ی وارونگی اقتصاد جهان از دلالی و بازاریابی مساله ساز و پولساز به اقتصاد ارزش آفرین رفاه هستیم هر روز بیشتر از قبل ناکارآمدی و اشتباه بودن مبانی و آموزه های بازاریابی را حس می کنیم.امروز مردم متوجه هدف و کارکرد اصلی بازاریابی ...

ادامه مطلب »

جهان در راستای مبانی ضدبازاریابی

دنیا ناگزیر از حرکت به سمت مبانی آنتیمارکتینگ است. چهارسال پیش در دانشگاه شهید بهشتی گفتیم میشود با سطح اقلی از تولید به سطح اکثری از رفاه دست یافت و این مهم محقق نمی گردد مگر با زدودن بازاریابی و دلالی از سیستم اقتصاد جهانی و حرکت بهسمت آنتیمارکتینگ و اقتصاد طبیعی . امروز بر اثر شیوع ویروسی لابراتواری که ...

ادامه مطلب »

بیست و یکمین سمیناربین المللی ضدبازاریابی

International Symposium Anti marketing بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در شهرزیبای کیف اوکراین ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ با سخنرانی: اسرافیل شیرازی چگونه میتوان با تولید کمتر به رفاه بیشتر دست یافت. ثبت نام و ارسال مقاله:ICCAM.ir

ادامه مطلب »

بیستمین سمینار ضد بازاریابی

بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشکده اقتصاد دانشگاه استانبول با سخنرانی اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی در جهان با عنوان نشانه های غلط روانه بازار نکنیم با حضور اساتید و دانشجویان مدعو برگزار گردید.

ادامه مطلب »

مناظره مارکتینگ ، آنتی مارکتینگ در دانشگاه اصفهان

مناظره بزرگ جنجالی و علمی بین دکتر مجید محمد شفیع و اسرافیل شیرازی هیات علمی دانشگاه اصفهان و ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جهان مناظره علمیhttp://Iccam.ir ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشگاه پیام نور شاهین شهر اصفهان

ادامه مطلب »
bigtheme